Vad är ett korsord?

Ett korsord är ett alfabetiskt pussel där du ska fylla i tomrummen med rätt ord. Dessa ord bestäms vanligtvis från två kolumner med numrerade nyckelord, den ena är ett horisontellt ord och den andra är ett vertikalt ord, och siffrorna hålls i diagramrutan i början av ordet. Nyckelord kan också noteras i själva diagrammet.

Namnet korsord kommer från ord som korsar varandra, så samma bokstav finns i både horisontella och vertikala ord. Flera varianter har utvecklats från den rena korsordsformen. I bildkorsord ersätts några ledord med bilder I temakorsord är många nyckelord och svar hämtade från samma ämnesområde.

Redan på 1800-talet fanns det enkla korsord i Storbritannien. 1913 trycktes det första moderna korsordet i USA, och på 1920-talet var sådana verk mycket populära i amerikanska tidningar och tidskrifter. Redan 1929 publicerade man ett korsord i första numret av Hemmets Veckotidning.