Användarvilkor

På webbplatsen korsord-hjalp.se och tillhörande domäner och applikationer hittar du en korsordsordbok och tjänster som marknadsförs under namnet korsord-hjalp.se

När du använder tjänsten gäller dessa allmänna villkor som beskrivs nedan. Genom att använda tjänsten godkänner du dessa villkor (nu kallade "villkoren").

"Vi", "vår", "vår" eller "oss" betyder korsord-hjalp.se.

Vår tjänst är en korsordsordbok, där du kan hitta lösningar på korsord. Som besökare på vår webbplats är du fri att använda informationen på vår webbplats.

INNEHÅLL

Innehållet i korsord-hjalp.se skapas av användarna. korsord-hjalp.se tar inget ansvar för fel som beror på innehåll som har angetts felaktigt eller innehåller fel. Om du hittar fel på vår webbplats, skicka oss ett e-postmeddelande till post@korsord-hjalp.se

RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTERNA

Korsord-hjalp.se äger alla rättigheter till korsord-hjalp.se och innehållet i tjänsterna.

Tjänsterna och deras innehåll, funktioner och funktioner är och kommer att förbli korsord-hjalp.se exklusiva egendom, inklusive alla immateriella rättigheter som är förknippade med tjänsterna, t.ex.  programvara och källkod, inklusive patent, immateriella rättigheter, designrättigheter och varumärken och motsvarande oregistrerade rättigheter. Tjänsterna och innehållet skyddas av upphovsrättslagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen och annan lagstiftning. Våra varumärken och andra trade dress får inte användas i samband med någon annan produkt eller tjänst utan vårt föregående skriftliga medgivande.

TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET

Tekniska plattformar står inför utmaningar då och då. Därför kan vi inte garantera 100% drifttid eller att den är fri från fel och utelämnanden. Webbplatsen tillhandahålls "som tillgänglig" utan några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda att plattformen kommer att fungera oavbrutet, säkert eller att den kommer att vara tillgänglig när som helst.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Om du besöker tredje parts webbplatser och tjänster är du ansvarig för detta, och vi rekommenderar att du läser villkoren för de tredjepartswebbplatser och tjänster som du besöker. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över eller tar något ansvar för innehållet, behandlingen av personuppgifter eller praxis på någon tredje parts webbplats eller tjänst. Du förstår och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakats eller påstås orsakas i samband med användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som görs tillgängliga via sådana webbplatser eller tjänster.