Tips till dig som vill lösa svåra kryss

Här är några tips för att lösa svåra ord i korsordet:


  1. Försök att hitta synonymer eller antonymer för ordet. Ofta ger detta dig en ledtråd om vad ordet kan vara.
  2. Använd korsordshjälpmedel som onlineordböcker och ordlistasidor. Dessa kan vara användbara när du har kört fast och behöver lite extra hjälp.
  3. Tänk på sammanhanget för korsordet. Vad ska fyllas i i korsordet runt ordet du försöker lösa? Detta kan ge dig en fingervisning om vad ordet kan vara.
  4. Försök att lösa ordet genom att dela upp det i delar. Ibland kan du få en ledtråd om vad ordet kan vara genom att titta på stavelser eller morfem