angiva i korsord

Du sökte efter ordet angiva. Vi hittade 8 synonymer för ordet angiva som du kan använda i korsordet.
Synonym till angiva6 bokstäver
antyda
utvisa
angiva7 bokstäver
anklaga
förråda
peka på
angiva8 bokstäver
beskylla
indikera
angiva10 bokstäver
rapportera