anvisa i korsord

Du sökte efter ordet anvisa. Vi hittade 19 synonymer för ordet anvisa som du kan använda i korsordet.
Synonym till anvisa4 bokstäver
visa
anvisa5 bokstäver
anslå
lämna
anvisa6 bokstäver
utpeka
anvisa7 bokstäver
bevilja
fördela
hänvisa
upplåta
anvisa8 bokstäver
allokera
bestämma
indikera
oanvisad
tilldela
tillsäga
uppdraga
anvisa9 bokstäver
utanordna
anvisa12 bokstäver
ge besked om
anvisa13 bokstäver
låta utnyttja
anvisa26 bokstäver
anmoda att ta i besittning