befästa i korsord

Du sökte efter ordet befästa. Vi hittade 33 synonymer för ordet befästa som du kan använda i korsordet.
Synonym till befästa5 bokstäver
säkra
befästa6 bokstäver
armera
klubba
stadga
stärka
styrka
trygga
befästa7 bokstäver
fastslå
fastslе
obefäst
befästa8 bokstäver
bekräfta
bestyrka
betrygga
hugfästa
befästa9 bokstäver
cementera
förskansa
förstärka
göra fast
stadfästa
befästa10 bokstäver
fastställa
fortifiera
göra stark
konfirmera
befästa11 bokstäver
barrikadera
konsolidera
säkerställa
stabilisera
befästa13 bokstäver
förskansa sig
befästa15 bokstäver
taggtrådsbefäst
befästa17 bokstäver
bygga för försvar
befästa19 bokstäver
inrätta för försvar
befästa20 bokstäver
förse med befästning
befästa23 bokstäver
förse med fästningsverk