fragment i korsord

Du sökte efter ordet fragment. Vi hittade 23 synonymer för ordet fragment som du kan använda i korsordet.
Synonym till fragment3 bokstäver
bit
del
fragment4 bokstäver
flis
rest
fragment5 bokstäver
flisa
parti
smula
stump
fragment6 bokstäver
skärva
stycke
utdrag
fragment7 bokstäver
sektion
spillra
fragment8 bokstäver
lappverk
småplock
fragment9 bokstäver
liten del
fragment10 bokstäver
styckeverk
fragment11 bokstäver
brottstycke
ordfragment
fragment14 bokstäver
minnesfragment
fragment15 bokstäver
lösryckt stycke
fragment16 bokstäver
splittrade delar
fragment18 bokstäver
ofullbordat stycke