kapacitet i korsord

Du sökte efter ordet kapacitet. Vi hittade 53 synonymer för ordet kapacitet som du kan använda i korsordet.
Synonym till kapacitet3 bokstäver
ork
kapacitet4 bokstäver
form
rymd
vidd
kapacitet5 bokstäver
anlag
kraft
volym
kapacitet6 bokstäver
energi
potens
resurs
styrka
talang
kapacitet7 bokstäver
förmåga
förmеga
kapacitet8 bokstäver
bärighet
oförmåga
resurser
tillgång
tolerans
kapacitet9 bokstäver
begåvning
duglighet
kompetens
potential
prestanda
rymlighet
kapacitet10 bokstäver
kapacitans
specialist
kapacitet11 bokstäver
inkompetens
intelligens
skicklighet
kapacitet12 bokstäver
mottaglighet
kapacitet13 bokstäver
arbetsförmåga
duglig person
lyftkapacitet
överkapacitet
skärkapacitet
spårkapacitet
tillg%C3%A5ng
kapacitet14 bokstäver
dugande person
räknekapacitet
kapacitet15 bokstäver
reglerkapacitet
kapacitet17 bokstäver
f%C3%B6rm%C3%A5ga
framstående kraft
ledningskapacitet
kapacitet18 bokstäver
absorptionsförmåga
belastningsförmåga
prestationsförmåga
prestationsförmеga
produktionsförmåga
upptagningsförmåga
kapacitet19 bokstäver
kärnkraftskapacitet
kapacitet20 bokstäver
överföringskapacitet
snöröjningskapacitet