ta i korsord

Du sökte efter ordet ta. Vi hittade 303 synonymer för ordet ta som du kan använda i korsordet.
Synonym till ta2 bokstäver
an
ge
sy
te
ta3 bokstäver
åta
bra
dra
fot
itu
klä
lök
slå
sno
tag
tas
tog
väl
ta4 bokstäver
bära
biff
bita
folk
föra
fota
göra
illa
kapa
kapp
låna
leta
lösa
lugn
nytt
pass
påta
röra
röva
sång
såra
slag
stal
taga
tåla
tеla
utse
vila
ta5 bokstäver
älska
boken
börja
fånga
fästa
fatta
frige
fеnga
gripa
haffa
häkta
hålla
hämta
härma
henne
känna
klara
knipa
lägra
lyfta
medta
missa
motta
nappa
norpa
öppna
palla
pektå
plåta
räcka
reste
rycka
rymma
sårad
snyta
softa
stött
sudda
ta av
ta in
ta ur
ta ut
tager
tappa
timme
uppta
uttag
välja
vårda
verka
vilja
vinna
ta6 bokstäver
anamma
ansöka
antaga
arbeta
återta
bättre
bedöma
beröra
bortta
dra av
effekt
emotta
erövra
falang
färdas
flytta
företa
förhör
förvar
fotdel
friare
grabba
greppa
hindra
hotell
intaga
knipsa
knycka
lärdom
lilltå
lyckas
melodi
nyttja
ogilla
överta
plocka
pricka
radera
samlag
skaffa
skälla
släppa
snappa
snatta
sporre
stämma
stjäla
stortå
stryka
ta med
ta opp
ta upp
te sig
träffa
utföra
ta7 bokstäver
åka med
anlägga
använda
avlägga
beräkna
betonad
bildlig
erhålla
få fast
fängsla
förhöra
försvar
förtära
fungera
imitera
krafter
lysning
mottaga
najtråd
nytagen
omfatta
otagbar
partåig
peta på
plundra
reagera
spelare
synonym
ta bort
ta emot
ta fast
ta fatt
ta fram
ta över
tagande
tillåta
träffad
tretåig
undergå
uppleva
upprepa
upptaga
utkräva
vidröra
vidtaga
ta8 bokstäver
behandla
beskydda
beslagta
blomstra
enlevera
etcetera
förnärma
godkänna
handskas
hoprafsa
känna på
klara_av
lösa upp
njuta av
ockupera
övertaga
prestera
repetera
röra vid
ta skruv
tillföra
tilltaga
treva på
uddatåig
uppfånga
uppfatta
utveckla
ta9 bokstäver
acceptera
annektera
anstränga
arrestera
få fatt i
få tag på
fingra på
förflytta
genomföra
grundämne
koppla av
låntagare
nudda vid
överdriva
övervinna
passa upp
tillgripa
ta10 bokstäver
börja växa
företa sig
ge rum för
ineffektiv
konfiskera
misslyckas
motsättlig
nedtagning
nertagning
omhänderta
rafsa ihop
skaffa sig
snudda vid
svårtagbar
ta för sig
ta itu med
tillskriva
ta11 bokstäver
brandskatta
få bukt med
föra på tal
göra verkan
koncentrera
motbjudande
överväldiga
passagerare
provtagning
reagera för
riva åt sig
ta ad notam
ta till sig
tillfälligt
utan verkan
vara taggad
ta12 bokstäver
förkovra sig
lägga beslag
motsätta sig
rafsa åt sig
rafsa samman
roffa åt sig
verkningslös
ta13 bokstäver
ha samlag med
hugga för sig
stoppa på sig
ta ansvar för
tillintetgöra
vara effektiv
ta14 bokstäver
använda sig av
lägga rabarber
lägga vantarna
rafsa till sig
tillskansa sig
ta15 bokstäver
koncentrera sig
lägga beslag på
lägga beslag pе
ta17 bokstäver
känna sig träffad
lägga rabarber på
lägga rabarber pе
lägga vantarna på
tillgodoräkna sig
ta24 bokstäver
Hur används ordet selfie
ta40 bokstäver
Hur används ordet tillgänglighetsanpassa