citera i korsord

Du sökte efter ordet citera. Vi hittade 12 synonymer för ordet citera som du kan använda i korsordet.
Synonym till citera4 bokstäver
saxa
citera6 bokstäver
anföra
återge
еterge
citera7 bokstäver
åberopa
citera8 bokstäver
avskriva
ociterad
referera
citera9 bokstäver
ociterbar
citera12 bokstäver
hänvisa till
citera27 bokstäver
utmärka med anföringstecken
utmärka med citationstecken