referera i korsord

Du sökte efter ordet referera. Vi hittade 26 synonymer för ordet referera som du kan använda i korsordet.
Synonym till referera4 bokstäver
angå
röra
referera6 bokstäver
återge
citera
referera7 bokstäver
berätta
referat
skildra
referera8 bokstäver
förtälja
referent
relatera
resumera
syfta på
referera9 bokstäver
föredraga
referera10 bokstäver
orefererad
refererbar
referering
referera11 bokstäver
orefererbar
refererande
referera12 bokstäver
hänvisa till
redogöra för
rekapitulera
referera14 bokstäver
åberopa sig på
referera16 bokstäver
hänföra sig till
referera17 bokstäver
referera sig till
referera18 bokstäver
avlägga rapport om
uppge som referens