disponera i korsord

Du sökte efter ordet disponera. Vi hittade 11 synonymer för ordet disponera som du kan använda i korsordet.
Synonym till disponera2 bokstäver
ha
disponera4 bokstäver
råda
disponera7 bokstäver
fördela
förfoga
sortera
disponera9 bokstäver
uppställa
disponera11 bokstäver
odisponerad
disponera12 bokstäver
förfoga över
odisponerbar
disponera13 bokstäver
bestämma över
stå till buds