sortera i korsord

Du sökte efter ordet sortera. Vi hittade 50 synonymer för ordet sortera som du kan använda i korsordet.
Synonym till sortera4 bokstäver
sort
sortera5 bokstäver
falla
harpa
ordna
sålla
sikta
sovra
sortera6 bokstäver
blanda
gallra
indela
ingå i
klampa
klassa
rissla
triage
triera
sortera7 bokstäver
fördela
nålkort
uppdela
utvälja
vräkare
sortera8 bokstäver
dela upp
gruppera
separera
sortera9 bokstäver
disponera
höra till
osorterad
särskilja
sorterare
sorterbar
sortering
utsortera
sortera10 bokstäver
frånskilja
höra under
lyda under
osorterbar
sopsortera
sorterande
välförsedd
sortera11 bokstäver
distribuera
källsortera
välsorterad
sortera12 bokstäver
klassificera
sortera13 bokstäver
sortera under
systematisera
sortera14 bokstäver
göra i ordning
sortera15 bokstäver
lägga i ordning
sortera16 bokstäver
tjänstgöra under
sortera17 bokstäver
lägga var för sig
vara subordinerad