sikta i korsord

Du sökte efter ordet sikta. Vi hittade 48 synonymer för ordet sikta som du kan använda i korsordet.
Synonym till sikta2 bokstäver
se
sikta4 bokstäver
avse
sikt
sila
sikta5 bokstäver
lägga
måtta
mеtta
rikta
sålla
sikte
sovra
syfta
vaska
sikta6 bokstäver
gallra
rissla
skönja
skräda
träffa
varsna
sikta7 bokstäver
inrikta
lura på
osiktad
passera
planera
sortera
synhåll
sikta8 bokstäver
avskilja
lägga an
siktande
siktning
ta sikte
urskilja
utskilja
sikta9 bokstäver
få syn på
observera
riktmedel
siktlinje
sikta10 bokstäver
få i sikte
frånskilja
ha som mål
ta korn på
sikta11 bokstäver
eftersträva
eftertrakta
falka efter
ha i kikarn
sikta12 bokstäver
sikta in sig
trakta efter
sikta14 bokstäver
inrikta sig på