klassificera i korsord

Du sökte efter ordet klassificera. Vi hittade 19 synonymer för ordet klassificera som du kan använda i korsordet.
Synonym till klassificera5 bokstäver
ordna
klassificera6 bokstäver
indela
klassa
klassificera7 bokstäver
fördela
gradera
hänföra
sortera
uppdela
klassificera8 bokstäver
gruppera
klassificera9 bokstäver
inrangera
rubricera
klassificera10 bokstäver
organisera
klassificera13 bokstäver
systematisera
klassificera14 bokstäver
göra i ordning
oklassificerad
klassificera15 bokstäver
oklassificerbar
klassificera16 bokstäver
indela i klasser
inordna i system
klassificera18 bokstäver
inplacera i system